En ärlig IT-rådgivning.

Inom Cybersäkerhet, IT-infrastruktur & IT-relaterade inköp

Bemax syfte och mål

I en föränderlig värld försöker vi navigera våra kunder att ta de beslut som är rätt för dom själva, deras organisation och deras personal. Inte mer än nödvändigt men heller inte mindre än nödvändigt. Se oss gärna som ett komplement till er primära IT-partner. Vårt mål är att i alla lägen sitta på kundens sida av bordet och ge råd och fakta efter bästa förmåga.

På Bemax erbjuder vi tjänster inom Cybersäkerhet, IT-infrastruktur och IT-relaterade inköp. Detta genom direktuppdrag, underkonsultuppdrag och oberoende rådgivning mot slutkund.

I vissa fall kan föreläsningar, utbildningar och tjänster levereras till privatpersoner.

Våra tjänster

Vi erbjuder IT-säkerhetstjänster inom nedan områden.

Vårt mål i varje samarbete är att alltid utgå ifrån kundens förutsättningar. Detta för att kunna ge så bra och oberoende råd som möjligt. Mer kunskap skapar en grund för bra beslut. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera eller har funderingar kring IT-säkerhet. Vi hjälper gärna till!

Kartläggning IT

Genomgång och analys med rapport av er totala IT-miljö.

Vi går igenom er miljö utifrån flera infallsvinklar; tekniskt, praktiskt, juridiskt, socialt och ansvarsmässigt.

Ni får med er en rapport med underlag för åtgärder och prioriteringspunkter.

IT-rådgivning

Oberoende rådgivning kring cybersäkerhet, IT-infrastruktur och IT-relaterade inköp.

Vårt fokus är att råden vi ger er ska vara oberoende och ärliga. Vi har lång erfarenhet och ett brett nätverk. Vi är bara ett samtal bort! Inledande dialog är självklart kostnadsfritt.

Vid behov kan vi anta rollen som IT-säkerhetsansvarig i er organisation.

IT-konsult

Vid tillfälligt eller löpande behov av resursförstärkning inom IT-infrastruktur, IT-säkerhet och IT-upphandling.

Konsultation och tekniker inom IT-infrastruktur, IT-arkitektur, IT-säkerhet, IT-upphandling eller IT-säkerhet som tjänst. Supporttjänster kan erbjudas i undantagsfall, beroende på omfattning.

IT-säkerhetsprojekt

Utifrån specifika mål implementerar vi åtgärder för att optimera er IT-säkerhet.

Våra IT-säkerhetsprojekt startar alltid med genomgång av er nuvarande IT-miljö. Utifrån förbättringsrapport projekteras implementation, optimering och dokumentation av IT-säkerhetsåtgärder.

Managerad IT-säkerhet

Löpande stöd och proaktiv utveckling av er IT-säkerhetsfunktion.

  • Kvartalsvisa rapporter inkl. resultat från simulerade attacker.
  • Proaktiv implementation av försvarsfunktioner mot nya IT-hot.

IT-larmbevakning

Övervakning av era IT-säkerhetsalarm för att stoppa hot och intrångsförsök.

Vi övervakar era IT-säkerhetsalarm och agerar kostnadsfritt upp till 15 min per larm.
Behövs vidare agerande debiteras ert rabatterade timpris per påbörjad timme. Denna tjänst är inkluderad i ”Managerad IT-säkerhet”.

Bra länkar för företag och individer gällande digital säkerhet